Formularz zwrotu towaru do pobrania formularz odstąpienia

VIII. Odstąpienie od umowy
1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru kierując je na pocztowy lub adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
3. Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.
4. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni adres pocztowy lub adres email Sprzedawcy.
5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy Towar na adres Sprzedawcy: ul. Rzeźbiarska 20, 04-633 Warszawa
6. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
7. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zwrócić Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę za Towar wraz z kosztami dostawy Towaru (najtańszy zwykły koszt dostarczenia Towaru dostępny u Sprzedawcy). W przypadku płatności kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu należności na konto karty płatniczej Klienta w przeciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. W przypadku płatności gotówką za pobraniem lub przelewem bankowym (przedpłata) zwrot należności nastąpi na rachunek Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę Towaru.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. O ile to możliwe, zwrotu Towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także w oryginalnym opakowaniu. Zwrócona rzecz nie może nosić śladów użytkowania. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru metodą wybraną przez Klienta.
10. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Formularz odstąpienia”, ale skorzystanie z formularza w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest dla Klienta obowiązkowe.